ABOUT US

Our company has been operating since 2006, in collaboration with qualified translators and native speakers. We have translated different kinds of texts: legal, medical, academic, literary, business, technical, website, advertising and marketing  for individual clients, companies, translation agencies and non-governmental organizations, to name a few. At request we provide references from our clients.


Nasza firma działa od 2006 roku, pracując z wykwalifikowanymi tłumaczami. Tłumaczyliśmy różnego rodzaju teksty z polskiego na angielski i z polskiego na angielski: prawnicze, medyczne, biznesowe, reklamowe i marketingowe, literackie, techniczne oraz inne.  Współpracowaliśmy dla klientów indywidualnych, firm, agencji tłumaczeniowych i organizacji pozarządowych.  Referencje dostępne na życzenie.

VAT invoices / Wystawiamy faktury VAT 
Flexible payment terms / Elastyczne warunki płatnosci
Free translation samples / Darmowe próbki tłumaczeń