Traducciones de textos/ Text translation services / Русскоязычный перевод / Tłumaczenie tekstów

Tłumaczenia
English translation services, French translation services, Russian translation services, Spanish translation services, Portuguese translation services, German translation services, Italian translation services, Polish translation services, Ukrainian translation services, Swedish translation services, Danish translation services, Norwegian translation services, Dutch translation services, translation services all languages...

CONTACT : kontakt@etlumacz.net

TRADUCCIÓNES DE LOS TEXTOS ESPAÑOLES
Traducimos: inglés, francés, ruso, español, portugués, alemán, italiano, polaco, ucraniano, sueco, danés, noruego, holandés y otros idiomas ...

¿Estás buscando una traducción barata y de calidad ?
Estamos en el mercado desde el año 2006, colaboramos con traductores cualificados y hablantes nativos que ofrecen servicios de calidad a precios accesibles. Hemos traducido textos legales, médicos, académicos, empresariales, literarios, técnicos, de publicidades web y de marketing, entre otros.
Como el precio de la traducción depende de varios factores, tales como la longitud del texto, su especificidad, o el tiempo de entrega, puede enviarnos un mensaje o muestra de su texto para traducirlo a la dirección: kontakt@etlumacz.net
Los clientes pagan sólo después de que una parte o toda la traducción sea completada - no hay ningún riesgo.


ENGLISH LANGUAGE TRANSLATIONS
Our languages: English, French, Russian, Spanish, Portuguese, German, Italian, Polish, Ukrainian, Swedish, Danish, Norwegian, Dutch and other...

Looking for inexpensive and quality translation?

On the market since 2006, we cooperate with qualified translators and native speakers offering quality services at accesible prices. We have translated legal, medical, academic, literary, business, technical, website, advertising and marketing texts, to name a few.

As the translation price depends on various factors, such as the text length and its specificity, as well as time of delivery, you can email us for free quote or send sample of your text for translation to the address: kontakt@etlumacz.net

Clients pay only after part or the whole translation work is complete - there is no risk.


Русскоязычный перевод
Переводим: английский, французский, русский, испанский, португальский, немецкий, итальянский, польский, украинская, шведский, датский, норвежский, голландский и другие языки...

Ищете недорогой и качественный перевод ?

Будучи на рынке с 2006 года, мы сотрудничаем с квалифицированными переводчиками и предлагаем качественные услуги по доступным ценам. Мы переводили тексты юридическиого, медицинского, научного, литературного, делового, технического содержания, сайты, рекламныe и маркетинговыe тексты.

Цена переводa зависит от различных факторов, таких как длина текста и его спецификa, а также время доставки, вы можете получить бесплатную консультацию или отправить образец Вашего текста для перевода по адресу : kontakt@etlumacz.net
 
Клиенты осуществляют оплату только после завершения части или всего перевода - никакого риска нет.TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI
Tłumaczymy: angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, polski, ukraiński, szwedzki, duński, norweski, holenderski i inne języki ...

Szukasz niedrogiego i solidnego tłumaczenia?

Od 2006 roku współpracujemy z wykwalifikowanymi tłumaczami, oferując jakość za przystępną cenę. Wykonywaliśmy tłumaczenia różnorodnych tekstów z polskiego na angielski i odwrotnie: prawniczych, medycznych, biznesowych, marketingowych, literackich, technicznych oraz innych.

Ponieważ cena usług tłumaczeniowych zależy od długości, specyfiki oraz terminu dostarczenia danego tekstu, możesz napisać albo od razu wysłać próbkę tekstu na nasz adres mailowy:kontakt@etlumacz.net

Przyjmujemy płatność dopiero po wykonaniu części lub całego zlecenia tłumaczenia - nie ma ryzyka.

Our assets / Nasze atuty

chronometer

Timeliness

Most translations are realized within a few days, it can sometimes take shorter, depending on a given order and client’s needs.
network-transmit-receive

Freelance work

We work on a freelance basis, accepting translation jobs from far ends of the globe. Usually our clients do not wait longer than a few days. We accept transfers to bank or PayPal account.
money

Payment for result

We accept payment only after part or the whole translation order is complete - there is no risk. You can check us for free by sending query with sample text for translation to our e-mail address: kontakt@etlumacz.net
pobrane

VAT invoices

We accept translation orders from both individual clients and companies - at request we can issue VAT invoice.
1360077255_guarantee

Certified translator

We cooperate with foreign language philologies graduates and qualified translators with CTP certificate (Certified Translation Professional). We translate specialized texts - you can send us a fragment and check if the translation is satisfactory.
translate

Free sample translation

You can check us for free by sending sample text for translation to our e-mail address:  kontakt@etlumacz.net

Referencje / Testimonials

logoff
Jakość tłumaczeń stoi na najwyższym poziomie. Usługa została wykonana w deklarowanym czasie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Text translations
logoff
Po zamówieniu usługi tłumaczenia tekstów, wysłaliśmy próbny tekst do przetłumaczenia. Otrzymana darmowa próbka możliwości, skłoniła nas do dalszej współpracy z e-Tłumaczem.
e-translate
logoff
We have translated for individual clients, companies, translation agencies and non-governmental organizations. References are available at request.
References from companies and organizations